ทาสแมวต้องรู้ วัคซีนสำหรับน้องแมว มีอะไรบ้าง

0
6

ทาสแมวทั้งหลาย รักจะเลี้ยงแมวต้องดูแลเอาใจใส่มากๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของแมว อาหาร รวมถึง “วัคซีน” สำหรับน้องแมวที่ควรจะได้รับตามกำหนดเวลาหรือทาสแมวจะฉีดเพิ่มสำหรับวัคซีนทางเลือกได้ทำได้ แต่ต้องฉีดให้ครบตามกำหนด

วัคซีนของแมวเหมียว 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับน้องแมวตั้งแต่อายุยังน้อย โดยวัคซีนสำคัญที่ลูกแมวทุกตัวควรได้รับมีดังนี้ 

1.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากไวรัสเรบีส์ต้องฉีดเป็นประจำทุกปีหรือทุก ๆ 3 ปี เชื้อชนิดนี้ไม่ได้พบแค่ในหมาแมวเท่านั้น แต่พบได้ในคนด้วย โดยแพร่กระจายผ่านการกัดหรือข่วนจากสัตว์ที่ติดเชื้อ  

2.วัคซีน FVRCP 

วัคซีนรวมที่ช่วยป้องกันแมวจากไวรัสสามชนิด ได้แก่ ไวรัสไข้หัดแมว รวมถึงเชื้อ Feline Virus Rhinotracheitis (FVR) และ Feline Calicivirus (FCV) ซึ่งก่อให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดในแมว ทั้งนี้แนะนำให้ฉีดวัคซีน FVRCP เป็นประจำทุกปี 

3.วัคซีน FeLV (ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาว) 

วัคซีน FeLV เป็นวัคซีนป้องกันไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยแมวอาจติดเชื้อขณะเลียขนหรือจากการใช้ชามอาหารชามน้ำร่วมกับแมวที่ติดเชื้อ ไวรัสร้ายแรงนี้อาจนำไปสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคโลหิตจาง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงควรฉีดวัคซีน FeLV ให้แมวตั้งแต่อายุยังน้อยหรือตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ วัคซีนนี้ประกอบด้วย 2 โดส โดยเว้นระยะห่างกัน 3 – 4 สัปดาห์สำหรับลูกแมว และฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่อแมวอายุอย่างน้อย 16 สัปดาห์ 

4.วัคซีน FPV (โรคไข้หวัดแมว) 

วัคซีน FPV จะช่วยปกป้องแมวจากโรคไข้หัดแมว โดยลูกแมวควรได้รับการฉีดวัคซีน FPV เมื่อมีอายุ 6 – 8 สัปดาห์ และฉีดทุก ๆ 3 – 4 สัปดาห์จนกระทั่งอายุ 16 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ฉีดกระตุ้นในช่วงอายุ 1 – 2 ปี 

5.วัคซีนรวม 4 โรค 

วัคซีน F4 หรือ FVRCCP พัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับโรคหวัดแมว การติดเชื้อไวรัสคาลิไซในแมว โรคไข้หัดแมว และโรคติดเชื้อคลาไมเดียในแมวซึ่งส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนของแมว อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่ตาในระยะเริ่มแรกด้วย ลูกแมวควรได้รับวัคซีนชนิดนี้เมื่อมีอายุ 8, 12 และ 16 สัปดาห์ จากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำอีกครั้งเมื่ออายุครบ 1 ปี และฉีดใหม่ทุก ๆ 3 ปี 

6.วัคซีน F5 (รวม 5 โรค) 

Fevac 5 เป็นวัคซีนรวมที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของลูกแมวเพื่อรับมือกับไวรัส 5 ชนิด การฉีดวัคซีนชนิดนี้จะช่วยให้ลูกแมวตัวน้อยปลอดภัยจากโรคร้ายแรงต่าง ๆ 

สำหรับคนที่เลี้ยงแมวและอยากให้เขาอยู่กับเรานาน ควรฉีดวัคซีนหลักๆให้ครบ แมวที่อายุน้อยจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง และถ้าเป็นโรคโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงเช่นกัน