ทำความเข้าใจ พายุแม่เหล็กโลก และผลกระทบต่อโลก

0
7

“พายุแม่เหล็กโลก” เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นผลจากดวงอาทิตย์ ที่เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลก บนดวงอาทิตย์มีปรากฎการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการปะทุ การพ่นพลังงาน ซึ่งล้วนแล้วส่งผลกระทบต่อโลกมากน้อยต่างกันไป มาทำความรู้จัก พายุแม่เหล็กโลก และผลกระทบต่อโลก

พายุสนามแม่เหล็กโลก คืออะไร  

พายุแม่เหล็กโลก หรือ GEOMAGNETIC STORMS (G) เกิดจากลมสุริยะที่มีความรุนแรงปะทะเข้ากับสนามแม่เหล็กของโลกอาจส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีอวกาศ ส่งกำลังไฟฟ้า หรือการสื่อสารวิทยุ พายุเหล่านี้ เป็นผลจากความแตกต่างของลมสุริยะ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของกระแส, พลาสมา, และเส้นแรงแม่เหล็กของโลก  

ระดับความรุนแรงพายุสนามแม่เหล็กโลก และผลกระทบต่อโลก  

ทางองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือโนอา ได้กำหนดระดับความรุนแรงของพายุสนามแม่เหล็กไว้ดังนี้ 

G1 รุนแรงน้อยทำให้เกิดความผันผวนของแรงดันในระบบส่งกำลังไฟฟ้าเล็กน้อย สัตว์ที่อพยพโดยใช้สนามแม่เหล็กในการกำหนดทิศอาจสับสน เกิดแสงเหนือใต้ที่ละติจูดสูง 

G2 รุนแรงปานกลางทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าที่ละติจูดสูง ๆ อาจเกิดความผิดปรกติของแรงดัน หากเกิดเป็นเวลานานอาจทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเสียหาย การควบคุมทิศทางของดาวเทียมผิดปรกติแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบรักษาทิศทาง และอาจทำให้วงโคจรเปลี่ยนแปลง สัญญาณความถี่สูงที่ละติจูดสูงอาจอ่อนกำลัง เกิดแสงเหนือใต้ลามมาถึงระดับ 55 องศา 

G3 รุนแรงปานกลาง – ทำให้แรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้าผิดปรกติ แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบปรับแรงดัน อาจเกิดการสะสมประจุในชิ้นส่วนของดาวเทียมและอาจเกิดความผิดพลาดกับระบบควบคุมทิศทาง มีปัญหากับระบบกระจายสัญญาณวิทยุความถี่ต่ำเป็นระยะ เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามลงไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก 50 องศา 

G4 รุนแรงมาก – ทำให้ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าเสียหายเป็นพื้นที่กว้าง ยานอวกาศอาจเกิดการสะสมประจุขึ้นที่พื้นผิวและอาจมีปัญหาในการสื่อสารและควบคุมทิศ เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในท่อส่งน้ำ เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามไปถึงละติจูดแม่เหล็ก 45 องศา การกระจายสัญญาณความถี่สูงขัดข้องเป็นระยะ 

G5 รุนแรงที่สุด – ส่งผลต่อระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและระบบป้องกันเสีย ระบบสายส่งไฟฟ้าอาจล่ม หม้อแปลงไฟฟ้าอาจเสียหาย ยานอวกาศมีปัญหาจากประจุเข้มข้นที่สะสมที่ผิวยาน มีปัญหาด้านการสื่อสารและการควบคุมทิศ กระแสไฟฟ้าในท่อส่งน้ำอาจสูงหลายร้อยแอมแปร์ การกระจายสัญญาณความถี่สูงล้มเหลว เกิดแสงเหนือแสงใต้ลามไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก 40 องศา 

พายุแม่เหล็กโลกถึงแม้จะเกิดขึ้นในอวกาศเหนือชั้นบรรยากาศโลก แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อโลกได้ โดยเฉพาะด้านอวกาศและการสื่อสาร แต่ผลต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงมีไม่มากนัก