ประกันชีวิต แบบไหนให้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละช่วงอายุ

0
191

ประกันชีวิต การซื้อของหลาย ๆคนอาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็เพื่อลดหย่อนภาษี หรือบางคนก็เพื่อสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว แต่พิจารณาดูดี ๆ จะพบว่ามีอะไรมากกว่านั้น ซึ่งการจะซื้อประกันก็ควรเลือกให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตามวัยและช่วงอายุ ซึ่งเราจะมาแนะนำกันดังต่อไปนี้

ประกันชีวิต

ช่วงอายุ 0-20 ปี

เด็กที่อายุไม่เกิน 5 ขวบร่างกายยังไม่ค่อยแข็งแรงอาจป่วยได้ง่ายพ่อแม่ควรเน้นไปที่การทำประกันเพื่อสุขภาพ เพื่อจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากหากเข้าโรงพยาบาล หากโตขึ้นจนสู่ช่วงวัยรุ่นควรเพิ่มประกันอุบัติเหตุ เพราะเป็นวัยที่ชอบใช้ชีวิตเสี่ยง ๆ

ช่วงอายุ 21-30 ปี

เป็นช่วงที่กำลังเรียนจบ เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว หากมีรายได้เพิ่มขึ้นอาจจะเริ่มเสียภาษี การทำประกันควรมุ่งไปที่การออมสะสมทรัพย์ ที่จะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วย หากมีรายได้อยู่ตัวก็อาจจะเพิ่มการทำประกันที่คุ้มครองระยะยาว เพื่อผูกไว้กับประกันสุขภาพ ในวัยนี้จะมีเบี้ยประกันที่ถูก ทำให้การทำประกันชีวิตคุ้มค่า และเบี้ยประกันไม่เพิ่มไปตลอดอายุสัญญาซึ่งประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะคุ้มครองถึงอายุ 70 – 85 ปี

ช่วงอายุ 31-45 ปี

ตนวัยนี้ควรไปที่การคุ้มครองชีวิต เพื่อความอุ่นใจหากต้องเสียชีวิตกะทันหัน โดยจะเลือกแบบชั่วคราว หรือตลอดชีพก็ได้ ให้พิจารณาช่วงอายุที่เหมาะสมในการคุ้มครอง หากเป็นไปได้อาจจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มโดยผูกไว้กับแบบประกันที่คุ้มครองเราไปจนแก่ รวมไปถึงการทำประกันแบบควบการลงทุนแบบจ่ายเบี้ยรายงวด เพื่อให้แน่ใจว่าหากจากไปแบบกะทันหันลูกจะได้มีทุนการศึกษา

ช่วงอายุ 46-60 ปี

ช่วงนี้ลูกเริ่มโต อาจจะสามารถหาเงินใช้ได้เองภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงน้อยลง จึงควรมุ่งเน้นไปที่การเตรียมตัวเกษียณโดยเฉพาะช่วงอายุที่ยังไม่เกิน 50 ปี การทำประกันชีวิตควรเป็นแบบบำนาญ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าหลังเกษียณจะมีเงินใช้ โดยควรทำควบคู่กับการออมเงินลงทุนต่าง ๆ ไปด้วย

ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป

ในช่วงบั้นปลายชีวิตการเลือกประกันควรมุ่งไปที่การคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ หากมีสุขภาพไม่ค่อยดีนัก แล้วอยากสร้างมรดกให้ลูกหลานก็อาจจะเลือกทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ เพราะการทำประกันแบบนี้ไม่ต้องตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใด ๆ

ทั้งหมดนี้เป็นการแนะนำการทำประกันชีวิตให้ได้ประโยชน์สูงสุดในแต่ละช่วงอายุแบบคร่าว ๆ เท่านั้นไม่จำเป็นต้องทำตรงตามนี้แบบทั้งหมด ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และศักยภาพแต่ละคน ซึ่งหากอยากได้รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ควรปรึกษาตัวแทนหลาย ๆ ที่จะดีที่สุด