ขอวีซ่าเชงเก้น เพื่อเจ้ายุโรปไม่ได้ยากอย่างที่คิด

0
246

การขอวีซ่าเชงเก้นจะทำให้เราสามารถเดินทางเข้าประเทศในเขตเชงเก้นได้โดยเสรี โดยมีทั้งหมด 26 ประเทศ โดยมี 4 ประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป

ขอวีซ่าเชงเก้น

โดยประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปที่เป็นเชงเก้นก็คือเยอรมนี, สวีเดน, ออสเตรีย, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กรีซ, ฮังการี, อิตาลี, เอสโตเนีย, สาธารณรัฐเชก, แลตเวีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์ โปรตุเกส, สโลวัก, ลิธัวเนีย, สโลวีเนีย, สเปน, และเบลเยี่ยม ส่วนประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปก็คือนอร์เวย์, ไอซ์แลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, และลิกเตนสไตน์ การเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้สามารเดินทางเข้าได้ชั่วคราว ไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลาทั้งหมด 180 วัน วีซ่าเชงเก้นหนึ่งประเทศ โดยต้องแจ้งจุดมุ่งหมายประเทศหลัก แต่หากจะเดินทางไปหลาย ๆ ประเทศก็ให้แจ้งประเทศแรกที่จะไปเป็นจุดหมายหลัก

และที่สำคัญต้องเดินทางออกประเทศเชงเก้นก่อนวีซ่าหมดอายุ มีเงินมากพอในการใช้จ่าย และต้องชี้แจงจุดประสงค์การเดินทางให้ชัดเจน

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น

หากจะวางแผนไปเที่ยวการขอวีซ่าควรเริ่มต้นทำแต่เนิ่น ๆ เพราะแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ แตกต่างกันออกไป (การสัมภาษณ์ก็ยากง่ายต่างกัน) จึงควรศึกษาหาข้อมูลให้ดี แล้วจึงเริ่มทำเอกสาร

ขั้นตอนแรกให้ไปโหลดเอกสารสำหรับวีซ่า โดยเข้าเวปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่จะไปเป็นเป้าหมายหลัก หลังจากนั้นก็ไปยื่นที่สถานทูต หรือหน่วยงานที่รับทำวีซ่าโดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง หากจะไปหลายประเทศก็ให้ยื่นขอจากประเทศที่เราจะอยู่นานที่สุด

เมื่อเตรียมเอกสารสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้เตรียมพาสปอร์ต, รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว, หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ, อายุไม่เกิน 1 เดือน, หนังสือรับรองจากธนาคารช่วง 6 เดือนย้อนหลัง, สารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร, รายละเอียดแผนการเดินทาง, หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน, หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน), ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า (ประมาณ 2,500 บาท), กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,300,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องครอบคลุมตลอดทั้งช่วงของการเดินทางหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์

มาถึงตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าการขอวีซ่าเชงเก้นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องหาข้อมูลให้ละเอียด และการเติมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก็สามารถได้วีซ่าเชงเก้นอย่างไม่มีปัญหาแน่นอน