Home สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง

ทาสแมวต้องรู้ วัคซีนสำหรับน้องแมว มีอะไรบ้าง

ทาสแมวทั้งหลาย รักจะเลี้ยงแมวต้องดูแลเอาใจใส่มากๆ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของแมว อาหาร รวมถึง “วัคซีน” สำหรับน้องแมวที่ควรจะได้รับตามกำหนดเวลาหรือทาสแมวจะฉีดเพิ่มสำหรับวัคซีนทางเลือกได้ทำได้ แต่ต้องฉีดให้ครบตามกำหนด วัคซีนของแมวเหมียว  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับน้องแมวตั้งแต่อายุยังน้อย โดยวัคซีนสำคัญที่ลูกแมวทุกตัวควรได้รับมีดังนี้  1.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากไวรัสเรบีส์ต้องฉีดเป็นประจำทุกปีหรือทุก ๆ 3 ปี เชื้อชนิดนี้ไม่ได้พบแค่ในหมาแมวเท่านั้น แต่พบได้ในคนด้วย โดยแพร่กระจายผ่านการกัดหรือข่วนจากสัตว์ที่ติดเชื้อ   2.วัคซีน FVRCP  วัคซีนรวมที่ช่วยป้องกันแมวจากไวรัสสามชนิด ได้แก่ ไวรัสไข้หัดแมว รวมถึงเชื้อ Feline Virus Rhinotracheitis (FVR)...

บทความใหม่ล่าสุด

บทความน่ารู้